چشم انداز شرکت

PINGLE بیش از 700 حرفه ای کارمند دارد که شامل بیش از صد پرسنل فنی می شود. تجربه عملی تولیدی و پتانسیل نوآورانه نوآورانه، سرعت رشد ما را سریعتر و در عین حال اطمینان از ثبات بلندمدت شرکت فراهم کرده است. محصولات ما توسط مراکز بزرگ تولید دانه در سراسر کشور مورد توجه قرار گرفته است. ما در حال حاضر مقصد صادرات در بیش از 60 کشور و مناطق از جمله آمریکای جنوبی، آسیا، آفریقا، خاورمیانه و غیره را حفظ می کنیم.

از طریق سرسختی و استقامت، PINGLE را به یک شرکت جهانی تبدیل می کنیم که واقعا می تواند آزمایشات زمان را تحمل کند!