گالری محصولات

شهرت عالی PINGLE بر پایه کیفیت سازگار است. ما می توانیم میزان تایید 100٪ محصول را با استفاده از ابزارهای پیشرفته تست مانند شناسایی نقص، سختی سنج و دستگاه اندازه گیری مختصات تضمین کنیم. علاوه بر این، آزمایشگاه پیشرفته ما می تواند انواع بازخورد های تحلیلی را برای اهداف طراحی فنی ارائه دهد.